Dark Light

KRE-ALKALYN® 90 caps

Availability:

Out of stock


Kre-Alkalyn® е регистрирана трговска марка (Американски патент #6,399,661, меѓународни патенти во очекување) на единствениот оригинален производ кој содржи пуфериран креатин монохидрат регистриран од корпорацијата All American Pharmaceutical & Natural Foods – ексклузивен производител и извозник на горенаведениот производ. Trec Nutrition е целосно и законски овластен за увоз на оригиналниот Kre-Alkalyn® материјал и за пакување и продажба на производот означен како Kre-Alkalyn®

1.200 ден

Out of stock

 Kre-Alkalyn®

+ рН корегиран креатин 1250

Пуфериран креатин монохидрат

90 капсули х 1420 mg / нето маса 127,8 g

Креатински производи

Додаток во исхраната

Kre-Alkalyn®1250. Додаток во исхраната. Пуфериран креатин монохидрат.

Kre-Alkalyn® е регистрирана трговска марка (Американски патент #6,399,661, меѓународни патенти во очекување) на единствениот оригинален производ кој содржи пуфериран креатин монохидрат регистриран од корпорацијата All American Pharmaceutical & Natural Foods – ексклузивен производител и извозник на горенаведениот производ. Trec Nutrition е целосно и законски овластен за увоз на оригиналниот Kre-Alkalyn® материјал и за пакување и продажба на производот означен како Kre-Alkalyn®

Category:

SHOPPING CART

close